เว็บตรง

เว็บตรงกลางคืนและกลางวัน

เว็บตรงกลางคืนและกลางวัน

ในเวลากลางคืนยีนของคาบ จะทำงาน ทำให้เกิด mRNA เว็บตรงของคาบที่มุ่งไปยังไซโตพลาสซึมของเซลล์เพื่อผลิต PER ซึ่งเป็นโปรตีนคาบโดยตรง ผู้ได้รับรางวัลโนเบลชื่อใหม่ เจฟฟรีย์ ซี. ฮอลล์ และไมเคิล รอสแบช ค้นพบว่าเมื่อโปรตีนสร้างเพียงพอแล้ว มันจะเข้าสู่นิวเคลียสของเซลล์...

Continue reading...

เว็บตรงทำการคัดแยกแนวปะการัง

เว็บตรงทำการคัดแยกแนวปะการัง

นอกชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของฟลอริดา การระบาดยังคงเว็บตรงดำเนินต่อไปเป็นเวลาห้าปี ในช่วงเวลานั้น โรคนี้ส่งผลกระทบต่อแนวปะการังเกือบ 580 กิโลเมตรเกือบทั้งหมด รวมทั้ง Florida Keys นักชีววิทยาทางทะเล Karen Neely จาก Nova Southeastern...

Continue reading...